ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

150

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΣΚΥΡΟ - Μία Συνεργασία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος & Πολιτισμού με την Υπηρεσία EuroPhone Banking της Eurobank. - Ένας ουσιαστικός και ευχάριστος τρόπος για να γνωρίσει κανείς τις φυσικές ομορφιές των νησιών και τις πλούσιες παραδόσεις τους είναι η περιήγηση στο πυκνότατο δίκτυο των μονοπατιών. Τα μονοπάτια ενοποιούν διαφορετικά στοιχεία του περιβάλλοντος, τόσο οικολογικά όσο και πολιτιστικά, και τα αναδεικνύουν κατάλληλα διευκολύνοντας παράλληλα και την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την πληροφόρηση των επισκεπτών. Η διαδικασία της σήμανσης και χάραξης ενός μονοπατιού έχει πολλαπλά οφέλη και προστατεύει το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Για παράδειγμα, εάν ένα μονοπάτι βρίσκεται σε δασική περιοχή, θα χρειαστεί όχι μόνο ιδιαίτερη προσοχή ως προς τη σήμανση του με πινακίδες εναρμονισμένες με το τοπίο, αλλά και καθαρισμούς για την διάνοιξη της διαδρομής, οι οποίοι έχουν ως αποτέλεσμα την προστασία του δασικού πλούτου και την αποφυγή πυρκαγιών.
Τα μονοπάτια είναι χωρίς αμφιβολία ένας σημαντικός πόρος που μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας του νησιού, την ανάπτυξη ειδικού ποιοτικού τουρισμού που να ξεφεύγει από το γνωστό μοντέλο ανάπτυξης στηριζόμενο στο μαζικό και εποχικό τουρισμό αλλά και τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου πέραν των θερινών μηνών. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα μονοπάτια καταστρέφονται.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ όμως, εδώ και αρκετά χρόνια δραστηριοποιείται στην αποκατάσταση και ανάδειξη πολλών μονοπατιών σε διάφορα νησιά της χώρας και με ιδιαίτερη ευχαρίστηση καταφέρνει να συνεχίσει αυτήν την παράδοση στο νησί της Σκύρου με την πολύτιμη στήριξη της Eurobank.

учасник з березня 2010